Program festivalu Cestomejdan  

5-8 května 2023

Bližší informace o přednáškách zde

Program připravujeme

 května

16:00 

19:00 

20:00 

21:00 

21:30 

května 

15:00 

15:15 

16:30

17:30 

18:47 

19:00 

20:00

21:00 

22:00 

23:00 

května

12:30

13:00 

14:30 

15:30 

17:00 

19:00 

20:00 

21:00 

22:00 

23:00 


Po celou dobu festivalu budou probíhat následující ukázky:

Výstava vozidel: Tatrabus, Veterán Karosa RTO, Bureko 6x6, Ukázky záchranářů, Mašíno Tatra trail, BESIP

Soutěže: Adventure Menu šplh na pivní bedny, 

Výstavy: Střešní stany, vestavby Vejny WOOD, Victron elektro,  

RC dráha pro vozy 4x4 s možností vyzkoušet modely

Čtyřkolky Bavorov, Maziva Metabond
Změna programu vyhrazena